Formalności

W przypadku śmierci osoby bliskiej konieczne jest załatwienie wielu formalności.


Do najważniejszych z nich należy:


1. Uzyskanie aktu zgonu

2. Wybór cmentarza oraz miejsca na cmentarzu

3. Uzgodnienie terminu pogrzebu

4. Wybór trumny lub urny oraz uzgodnienie pozostałych szczegółów ceremonii pogrzebowej

5. Pozostałe formalności


Zakres formalności różni się w zależności od okoliczności śmierci, miejsca pochówku, rodzaju Parafii zmarłego i wielu innych czynników. 


Z tego względu najlepiej zgłosić się w pierwszej kolejności do Naszego Zakładu, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe informacje i wytyczne co do koniecznych kroków postępowania w Państwa indywidualnym przypadku.

 

 

Dokumenty wymagane do Kremacji:

- zezwolenie na kremację uzupełnione przez rodzinę lub osobę organizującą pogrzeb

- kserokopię Aktu Zgonu poświadczoną przez Zakład Pogrzebowy pieczątką za zgodność z oryginałem

- kremacja po ekshumacji – decyzja z sanepidu

Pobierz zezwolenie na Kremacje.